Cofrestru

Ar ôl cofrestru gallwch wneud y canlynol:

  • Olrhain ceisiadau
  • Yn cadw Chwiliadau
  • E-bostio hysbysiadau am geisiadau wedi’u holrhain a chanlyniadau chwiliad newydd.

Rhaid cwblhau'r meysydd sydd wedi'u nodi â * .

Manylion Personol
Gwybodaeth mewngofnodi

Caiff e-bost cadarnhau ei anfon i’r cyfeiriad e-bost a nodwch isod.

Rhaid i’ch cyfrinair fod o leiaf 8 nod a bod yn gymysgedd o lythrennau a rhifau.

yn ateb idox (yn agor mewn ffenestr newydd)